Annie - De Musical

Zondag 12 mei 2024 - Theater aan de Schie

Een levendig muzikaal project voor kinderen en (jong) volwassenen aan de hand van het nieuw te maken script "Annie" gebaseerd op de gelijknamige musical Annie, muziek Charles Strouse, teksten Martin Charnin. Vanaf 4 februari 2024 zal officieel gestart worden met dit project. De diverse rollen en muziekstukken worden eerst met de kinderen en de jongvolwassenen ingestudeerd. De verdieping en uitwerking zal gerealiseerd worden door het geven van workshops door de professionals om dit vervolgens in de grote zaal van het Theater aan de Schie te Schiedam op zondag 12 mei 2024 voor een breed publiek te presenteren. The proof of the pudding is in the eating. In de periode van 13-05-2024 tot en met 16-06-2024 worden er 2 evaluatiedagen met de professionals en de deelnemers gehouden.

Een platform voor jong talent

Door toneel en zang worden kinderen en jong volwassenen uit hun comfortzone gehaald. Door daarbij op een niet competitieve manier aan het zelfvertrouwen van het kind en de jong volwassene te werken, zetten wij ieder kind in de “ hoofdrol “ en leggen daarmee een fundament voor hun toekomst. Het leren op een andere manier naar zichzelf en naar de wereld om hen heen te kijken is daartoe van onschatbare waarde.
Muziektheater Eccola wil een platform zijn voor jong talent in de regio. Wij willen daarbij óók de kinderen uit Schiedam en omstreken laten ervaren dat het heel leuk en spannend is om naar een voorstelling te kijken.

Werelden verbinden in verwondering

Wat dit project zo bijzonder maakt is het feit dat ook inwoners van Schiedam en omstreken van deze voorstelling kunnen genieten. Door ook nog de mogelijkheid te bieden aan kinderpatiëntjes uit drie ziekenhuizen uit de regio, de voorstelling (gratis 4 kaarten per patiënt met een max tot 200 kaarten) bij te wonen, worden werelden met elkaar verbonden in verwondering. Werelden die normaal gescheiden blijven.

Projectinformatie