Scrooge - A Christmas Carol 2021

Scrooge - A Christmas Carol is een musical gebaseerd op het boek ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens aangevuld met o.a. liederen uit de gelijknamige musical van L.Bricusse. De voorstelling bestaat uit toneel gedeelten en is aangevuld met Engelse Christmas Carols.
Een project waarbij kinderen en jong volwassenen de mogelijkheid krijgen zich artistiek te ontwikkelen op het gebied van toneel en zang om dit vervolgens te presenteren op 19-12-2021 in het Theater aan de Schie te Schiedam.

Duur van het project

Het project beslaat de periode van 1 september 2021 t/m 1 maart 2022. De repetities worden gehouden in Ruimte in Beweging - Boterstraat 31 Schiedam.

Werkwijze

Onder leiding van professionals zullen de diverse rollen en muziekstukken met de kinderen en de jong volwassenen worden verdiept, uitgewerkt en tot één geheel worden gesmeed. De verdieping en uitwerking zal onder andere gerealiseerd worden door de aanwijzingen welke door professionals gegeven worden ten behoeve van de artistieke expressie, tekstinterpretatie, uitstraling, muzikaliteit en het acteren van de deelnemers.

Van de voorstelling worden opNaams gemaakt. Deze worden na afloop van het project gezamenlijk met de professionals bekeken en geëvalueerd. Het terugkijken is voor de deelnemers enorm leerzaam. Het zal hen helpen bij het reflecteren en bij het verkrijgen van inzicht in de stand van de ontwikkeling van hun spelvaardigheden. Vanaf januari 2022 tot 01-03-2022 worden er twee evaluatiemiddagen met professionals en deelnemers gehouden.

Kosten

Inschrijvingskosten voor het project bedragen 180 euro per persoon. Te betalen na auditie en voor aanvang van het project op rekeningnummer: NL37 RABO 0312 4594 75 t.n.v Stichting Muziektheater Eccola

Betrokken professionals

  • Ilona Stokvis: mezzosopraan
  • Paul Endendijk: tenor
  • Ardjoena Soerjadi: piano
  • Frits Karskens: regie
  • Ellen van Etten: algehele en artistieke leiding