Ontdek je talent

Stichting muziektheater eccola laat voorstellingen ontwikkelen waarbij ieder kind / jong volwassenen individueel tot zijn recht komt. Het uitgangspunt hierbij is het talent, de kwaliteiten die het kind / jong volwassenen wél heeft. Zo zal het ene kind / jong volwassenen vanuit zichzelf makkelijker toneel spelen, een ander zal in het zingen zichzelf kunnen laten zien. Het scenario wordt speciaal hiervoor herschreven en aangepast dit om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden hun talenten voor een groot publiek te laten zien. Alles wordt maximaal ingezet om het talent van het kind en jong volwassenen te laten zien én te laten groeien. Vanuit deze aanpak werken we, op een niet competitieve manier, aan het zelfvertrouwen van het kind en de jong volwassene zo laten wij ieder kind ,in de “ hoofdrol “ , een fundament voor de toekomst , zij zullen daardoor op een andere manier in het leven gaan staan .

Ontdek je talent

Stichting muziektheater eccola laat voorstellingen ontwikkelen waarbij ieder kind / jong volwassenen individueel tot zijn recht komt. Het uitgangspunt hierbij is het talent, de kwaliteiten die het kind / jong volwassenen wél heeft. Zo zal het ene kind / jong volwassenen vanuit zichzelf makkelijker toneel spelen, een ander zal in het zingen zichzelf kunnen laten zien. Het scenario wordt speciaal hiervoor herschreven en aangepast dit om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden hun talenten voor een groot publiek te laten zien. Alles wordt maximaal ingezet om het talent van het kind en jong volwassenen te laten zien én te laten groeien. Vanuit deze aanpak werken we, op een niet competitieve manier, aan het zelfvertrouwen van het kind en de jong volwassene zo laten wij ieder kind ,in de “ hoofdrol “ , een fundament voor de toekomst , zij zullen daardoor op een andere manier in het leven gaan staan .

Ontdek je talent

Stichting muziektheater eccola laat voorstellingen ontwikkelen waarbij ieder kind / jong volwassenen individueel tot zijn recht komt. Het uitgangspunt hierbij is het talent, de kwaliteiten die het kind / jong volwassenen wél heeft. Zo zal het ene kind / jong volwassenen vanuit zichzelf makkelijker toneel spelen, een ander zal in het zingen zichzelf kunnen laten zien. Het scenario wordt speciaal hiervoor herschreven en aangepast dit om zoveel mogelijk kinderen de kans te bieden hun talenten voor een groot publiek te laten zien. Alles wordt maximaal ingezet om het talent van het kind en jong volwassenen te laten zien én te laten groeien. Vanuit deze aanpak werken we, op een niet competitieve manier, aan het zelfvertrouwen van het kind en de jong volwassene zo laten wij ieder kind ,in de “ hoofdrol “ , een fundament voor de toekomst , zij zullen daardoor op een andere manier in het leven gaan staan .

Kinderen naast kinderen

Kinderen die in een moeilijke levensomstandigheid verkeren, bijvoorbeeld door ziekte, willen wij in de ware zin van het woord “deelgenoot” maken aan de voorstelling d.m.v. interactie. Als voorbeeld van een interactie noemen wij onze laatste voorstelling, waar de kinderen van het Sophia Erasmus naar voren werden geroepen en daardoor automatisch onderdeel van het laatste gedeelte van de voorstelling werden, waarin de uitreiking van de tikkiring verwerkt was in een scene achtig gedeelte. Juist doordat zij óók verkleed naar de voorstelling kwamen, van tevoren geschminkt en na afloop samen op de foto konden met de echte hond die aan de voorstelling mee deed, gaf dit een extra meerwaarde en verbinding met de kinderen. Muziektheater eccola geeft ook dit jaar weer 100 vrijkaarten aan de cardiologie afdeling van het Erasmus ziekenhuis van Rotterdam.

Theater met een boodschap

We willen met onze voorstellingen het publiek een boodschap meegeven.  Dit komt o.a. tot uiting in hoe de voorstelling is vormgegeven, warm, mooi toneel met sprankeld licht waar tijd is voor verstilling en verdieping. Iets bijzonders, wat bij de kinderen en publiek iets achter zal laten, zoals in onze laatste voorstelling;  "van het donker naar het licht, “Blijven volhouden ook al is dat soms moeilijk uiteindelijk is daar de overwinning", en dat extra waar je mee naar huis gaat en dat niet in woorden te vatten is .   Voor deze voorstelling maken we gebruik van een combo, een pianist  én een koor om meer draagkracht te geven aan de voorstelling .  Aangezien zij niet alleen het toneel, het podium, maar ook de nissen aan de beide zijkanten en het balkon in de zaal gebruiken, krijg het publiek  het gevoel, letterlijk, opgenomen te worden in de voorstelling, aangezien de voorstelling zich alom afspeelt .   

Theater met een boodschap

We willen met onze voorstellingen het publiek een boodschap meegeven.  Dit komt o.a. tot uiting in hoe de voorstelling is vormgegeven, warm, mooi toneel met sprankeld licht waar tijd is voor verstilling en verdieping. Iets bijzonders, wat bij de kinderen en publiek iets achter zal laten, zoals in onze laatste voorstelling;  "van het donker naar het licht, “Blijven volhouden ook al is dat soms moeilijk uiteindelijk is daar de overwinning", en dat extra waar je mee naar huis gaat en dat niet in woorden te vatten is .   Voor deze voorstelling maken we gebruik van een combo, een pianist  én een koor om meer draagkracht te geven aan de voorstelling .  Aangezien zij niet alleen het toneel, het podium, maar ook de nissen aan de beide zijkanten en het balkon in de zaal gebruiken, krijg het publiek  het gevoel, letterlijk, opgenomen te worden in de voorstelling, aangezien de voorstelling zich alom afspeelt .   

Theater met een boodschap

We willen met onze voorstellingen het publiek een boodschap meegeven.  Dit komt o.a. tot uiting in hoe de voorstelling is vormgegeven, warm, mooi toneel met sprankeld licht waar tijd is voor verstilling en verdieping. Iets bijzonders, wat bij de kinderen en publiek iets achter zal laten, zoals in onze laatste voorstelling;  "van het donker naar het licht, “Blijven volhouden ook al is dat soms moeilijk uiteindelijk is daar de overwinning", en dat extra waar je mee naar huis gaat en dat niet in woorden te vatten is .   Voor deze voorstelling maken we gebruik van een combo, een pianist  én een koor om meer draagkracht te geven aan de voorstelling .  Aangezien zij niet alleen het toneel, het podium, maar ook de nissen aan de beide zijkanten en het balkon in de zaal gebruiken, krijg het publiek  het gevoel, letterlijk, opgenomen te worden in de voorstelling, aangezien de voorstelling zich alom afspeelt .   

Kinderen naast kinderen

Onze kinderen naast de cardiologie patientjes

©2017 Muziektheatereccola - All Rights Reserved - fotomateriaal: Angelique Bakker - Fred Slingerland - Rob van Bremen